1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z prawa karnego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.wyjazdy-integracyjn read more...

1 month ago

Zaproszenie – kursy z przemawiania

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.badanie-satysfakcji.com.pl/?efekt read more...

1 month ago

Publikacja – kursy z translacji

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 month ago

Publikacja – kursy z rolnictwa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 http://www read more...