3 hours ago

Zaproszenie – warsztaty z fizykich

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.motywowa read more...

7 hours ago

Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

1 day ago

Zawiadomienie – szkolenia z mentoringu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.motywowanie.com.pl/?czym-jest-motywacja,75 W celu schema read more...

2 days ago

Zawiadomienie – treningi z szybkiego pisania

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

2 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z team building

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z konfliktów

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z public relations

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...